CU-eLibrary

ใครๆ ก็มีห้องสมุดเป็นของตนเองได้

แอปพลิเคชั่นจะเปลี่ยนธีมไปตาม อัตลักษณ์ องค์กร

สามารถปรับ Logo ชื่อห้องสมุดของหน่วยงาน และปรับสีให้เป็นสีอัตลักษณ์องค์กร

มีระบบการจัดการ ยืม - คืน และการจองคิวหนังสือ

Admin สามารถกำหนดวันการยืม -คืนได้ด้วยตนเอง กำหนดจำนวนที่ยืม นอกจากนั้นยังมีระบบจองคิว เมื่อหนังสือเล่มที่ต้องการอ่านถูกยืมไปแล้ว และเมื่อถึงคิวจะมีระบบแจ้งเตือน

รองรับการใช้งานทั้งในระบบ iOS, Andriod และเว็บบราว์เซอร์

สามารถใช้งานผ่านสมาร์ตโฟน, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์ บนระบบปฏิบัติการ IOS, ระบบปฏิบัติการ Android และเว็บเบราว์เซอร์ และยังรองรับอีบุ๊คในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ EPUB

องค์กรจะได้รับอีบุ๊คคุณภาพจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ

สามารถเลือกหนังสือตำรา หนังสือส่งเสริมการเรียนและหนังสือทั่วไปจากสำนักพิมพ์ชั้นนำต่าง ๆและผู้เขียนที่มีความรู้ความสามารถ เข้าหน่วยงานได้อย่างประสิทธิภาพ

ระบบการรายงานสถิติการใช้งานที่ครอบคลุมทุกด้าน

ประกอบด้วย อัตราการเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น ระยะเวลาการอ่านของผู้ใช้งานทั้งหมด จำนวนการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด รายงานจำนวนยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามรายเรื่อง

หน่วยงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีระบบห้องสมุดของตนเองได้

ทุกหน่วยงานสามารถมีระบบห้องสมุดเป็นของตัวเองด้วยราคาเริ่มต้นที่ย่อมเยาว์

รูปแบบตามธุรกิจของคุณ

รองรับทุกอุปกรณ์

สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์ บนระบบปฏิบัติการ IOS, ระบบปฏิบัติการ Android และเว็บเบราว์เซอร์ รองรับอีบุ๊คในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ EPUB นอกจากนั้นยังสามารถซิงค์ข้อมูลการอ่านไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานอยู่ได้

ง่าย สะดวกในการใช้งาน

ฟังก์ชั่นการใช้งานสำหรับทุกองค์กร

มีระบบให้บริการให้เช่าพื้นที่ Cloud Store

โดยมีระบบการอัปโหลดและเพยแพร่เอกสารภายในองค์กร เพื่อเผยแพร่เอกสารหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร

สถิติการอ่านของสมาชิก

สามารถเก็บสถิติการอ่านหนังสือของสมาชิกแต่ละคนได้

ระบบหลังบ้าน

ระบบหลังบ้านสามารถใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว

รองรับการใช้งานแบบการสแกน QR Code

การสแกน QR Code สามารถใช้งานโดยไม่ต้องลงทะเบียน อีกทั้งสามารถตั้งระยะเวลาการใช้งานเป็นชั่วโมงหรือวันได้

ผู้ใช้บริการของเรา