• นโยบายความเป็นส่วนตัว

  CU-eLibrary เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเยี่ยมชม Application หรือเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น เราจึงต้องการที่จะชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เรายึดถือในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนตัวมาให้เรา เราจะถือว่าท่านยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ได้ในกรณีที่จำเป็นและสมควร ดังที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายฉบับนี้


  CU-eLibrary คือระบบห้องสมุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)ที่เป็นตำราวิชาการ และหนังสือทั่วไป จากหลากหลายสำนักพิมพ์ที่เข้าร่วม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) สามารถรองรับรูปแบบไฟล์ PDF หรือ ePub ซึ่งจะถูกเข้ารหัสเพื่อควบคุมลิขสิทธิ์(Digital Right Management) ทุกไฟล์ การอ่าน สำหรับสมาชิกจะสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์ต่างๆดังนี้ iPhone, iPad, Android และเว็บไชต์ โดยระบบจะมีการจัดเก็บค่า IP Address รวมถึงชนิดเว็บเบราเซอร์ของสมาชิกไว้ ทั้งนี้ก็เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และนำไปพัฒนาบริการของ CU-eLibrary เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกในอนาคต


  การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลสำหรับการเป็นสมาชิก ของ CU-eLibrary จำเป็นต้องกรอกข้อมูลชื่อ อีเมล หรือรหัสพนักงานให้ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการในอนาคต ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาชิกได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงาน ในระบบCU-eLibrary สมาชิกยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ CU-eLibrary ทางเราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับและจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้นอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก CU-eLibrary เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก สมาชิกควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ของบริษัทแต่ละเว็บไซต์โดยเคร่งครัด ข้อมูลทางสถิติสมาชิก(demographic)เฉพาะ location base จะถูกเก็บข้อมูลทุกที่มีารลงชื่อใช้งานผ่านทาง QR-Code เพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์การใช้งาน ตามที่องค์กรที่เป็นลูกค้าของ CU-eLibrary กำหนด


  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  เว็บไซต์ www.chulabook.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ทางเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์ของเราในการดำเนินการ หรือ ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ CU-eLibrary อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมายในการณ์นี้ทางเว็บไซต์ CU-eLibrary จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ เว็บไซต์ CU-eLibrary อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของเราและการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของ CU-eLibrary ซึ่งบุคคลภายนอก ที่เข้ามาดำเนินงานให้กับเราหรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัทฯ นั้นจะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ CU-eLibrary ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ CU-eLibraryได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของเรา องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของCU-eLibrary ด้วยเช่นกัน


  คุกกี้ (COOKIE)

  คุกกี้ (COOKIE) คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของสมาชิกผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้จะทำให้ไซต์ดังกล่าวจดจำเบราว์เซอร์ของท่าน คุกกี้อาจเก็บการตั้งค่าของผู้ใช้หรือข้อมูลอื่นๆสมาชิกผู้เข้าเยี่ยมชม ซึ่งอาจจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

  • - หมาย IP คอมพิวเตอร์ของท่าน
  • - ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าชม
  • - หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม
  • - วันและเวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์
  • - ข้อมูลที่ท่านค้นหาภายในเว็บไซต์ รวมไปถึงสถิติอื่น ๆ
  • ** โดยท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือแสดงให้รู้เมื่อกำลังมีการส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตามลักษณะหรือบริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์เมื่อไม่มีคุกกี้

  CU-eLibrary ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากความผิดพลาดใดๆ ระหว่างส่งข้อมูลระหว่าง server กับผู้ใช้บริการเหตุสุดวิสัยใดๆการถูกจารกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์(Hack) และ/หรือการกระทำใดๆที่ขัดกฎหมายไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดจากบุคคลใด ๆ ก็ตาม


  ลิขสิทธิ์ (COPYRIGHTS)

  ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย(Copyrights) ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ข้อมูลตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book),ข้อความ ภาพ เสียงเนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ของ CU-eLibrary แต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้าที่ปรากฏบน CU-eLibrary เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของ CU-eLibrary หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลงทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนจำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆในลักษณะที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก CU-eLibrary ทางเราจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที


  การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  CU-eLibrary สามารถเปลียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบริการหรือเมื่อเราได้รับข้อเสนอแนะจากสมาชิก การเปลี่ยนแปลงใดๆในนโยบายจะมีการแจ้งถึงสมาชิกผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หากสมาชิกมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสมาชิกสามารถติดต่อผ่านที่ cybersupport@cubook.chula.ac.th หรือผ่านหน้า“ติดต่อเรา”